Z: BİR KUŞAĞI ANLAMAK

Bu programda, Türkiye nüfusunun %31’ini oluşturan Z kuşağına ait kodlar, benzerlikler, farklılıklar ve doğru bilinen yanlışlar, özgün araştırmalar ışığında ele alınarak, Z kuşağının beklentilerini kavramak ve buna uyumlu bir etkileşim sağlamak amaçlanmaktadır.

  • Z Kuşağı: Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?
  • Dünyada ve Türkiye’de Z Kuşağı
  • Farklı sosyoekonomik düzlemlerde Z Kuşağı
  • Z Kuşağının organizasyonlardan beklentileri
  • Z Kuşağına hazır mıyız?
Seminer ve konferans talepleriniz için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.