İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK SERMAYE

Bu programda, kriz dönemlerinde önemi tüm zamanlardan kritik olan psikolojik sermayenin umut, özyeterlilik, yılmazlık ve iyimserlik bileşenlerinin, örgütlerin DNA’sına etkisi ve çatışmada refleks, liderlikte rehber, motivasyon ve bağlılıkta dürtü kimlikleri tartışmaya açılacaktır.

  • 21. yüzyılın en önemli sermaye türü
  • Psikolojik sermayenin bileşenleri: Umut, özyeterlilik, yılmazlık ve iyimserlik
  • Örgütsel davranışın kodları
  • Örgütlerde motivasyon, çatışma, liderlik, değişim, bağlılık, stres
  • Belirsizlikler dönemlerinde umut ve iyimserlik, kriz dönemlerinde yılmazlık ve özyeterlilik
  • 7 kere düşüp 8 kere kalkmak, ama nasıl?
  • Psikolojik sermayeyi güçlendirmek için örgütsel araçlar
Seminer ve konferans talepleriniz için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.