Tersine Mentorluk Danışmanlığı

Tersine Mentorluk Nedir?

Y jenerasyonu ile önceki kuşak yöneticileri biraraya getirerek bilgi paylaşımları ile sinerji yaratmayı hedefleyen bir fikir değiş tokuşu platformudur. Alışılagelen mentorluk programlarının tersine, bu kez güncel deneyimlerini önceki nesil liderlerle paylaşanlar ve iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı olanlar genç mentorlardır. İyi uygulanan bir tersine mentorluk programı sayesinde, genç neslin, kurum hikayeleri ve tepe yönetim deneyimlerine ilk elden erişimini sağlayarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham verilir, tepe yönetimin kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırarak, güncel kalmaları sağlanır ve genç neslin sahip olduğu yenilikçi bakış açısı ile kurumdaki çeşitlilik ve dahil olma artar.

 

Kapsam:

 

•   Proje adımlarının, çalışma kurallarının belirlenmesi

•   Konsept tasarımı ve programın markalanması

•   Stratejiyle uyumlu içerik (gündem) kurgusu

•   Y Kuşağı çalışanlardan oluşacak mentorlarla ilgili olarak, doğru

tanımlanmış hedef kitle segmentasyonu ve seçimi

•   Tepe Yönetici & Y Kuşağı mentor eşleştirmeleri

•   Takip mekanizmalarında gerekli dökümantasyonun hazırlanması

•   Mentor-Danışan eğitimleri içeriklerinin hazırlanması

•   Tepe yöneticiler ve genç mentorlara proje süreçleri ve mentee /

mentor profillerinin anlaşılmasını kolaylaştırıcı eğitim verilmesi

•   Ön test ve son testler

Daha detaylı bilgi ve görüşme talepleriniz için: [email protected]