YENİ NESİL MÜŞTERİLER

Y ve Z Kuşaklarına bir ürün, bir hizmet, bir fikir satmaya çalışan birey ve kurumlar için tasarlanmıştır.

• Yirmibirinci Yüzyıl: Tüketici ile Rekabet Dönemi

• 360 Derecede Kuşaklar: Bir öngörü aracı olarak Jenerasyonel Sistem

• Demografik: Kim bu kuşaklar? Nereden geldiler, nereye gidiyorlar?

• Psikografik: Nasıl yaşıyorlar? Nasıl satın alıyorlar? İnançlar, Tercihler, Öncelikler

• Yeni neslin sektörlere bakışı

• Tüketici Markası ve İşveren Markası evliliği

• Stratejiler:
Nicelikten niteliğe – üründen bağlama – fonksiyondan deneyime

Seminer ve konferans talepleriniz için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.