İŞİN GELECEĞİ: YEPYENİ NORMAL

Değişim yönetimini sıklıkla konuştuğumuz son 10 yıl, dönüşmenin ne kadar elzem olduğunu sismik bir hareketle vurguladı. Bütün varsayımlarımızı masaya yatırmamızın zorunlu olduğu Pandemi Esnası/Sonrası İş Yaşamı tüm paydaşlarıyla acil ve adil çözümler bekliyor.

Bu programda, iş gücünün en genç nesillerinin merceğinden “işin geleceği”ne bakacağız; yeni neslin paradigmalarını ve bu kavrayışların liderlik ve iş yaşamı üzerindeki etkilerini anlayacağız.

  • Gelecekten Geri Sayma
  • 21. yüzyıl kurumlarını yeniden tanımlamak:

Çalışanlar değişiyor – gereksinimleri de

  • 2030’a giderken kritik yetkinlikler ve beceri yenileme
  • İş yerinde psikolojik güvenlik:

Konfor alanından anksiyete alanına

  • AI ve Gig Ekonomisinin geleneksel iş modelleri üzerinde etkisi
  • Yatay ve dikey kariyerin sonu:

Ünvanlar yerine projeler

  • Post-pandemi döneminde işveren markası:

Yetenek kazanımında yeni yaklaşımlar

Yepyeni normalin yetenek gelişimi: Deneyimsel öğrenmede yeni fırsatlar

Yetenek optimizasyonu ve Mobil kariyer

Ardıl planlaması

  • Sözde değil özde: Çeşitlilik – Eşitlik –  Kapsayıcılık
  • Maskeli dönemin maskesiz liderliği: Şeffaflık, aciliyet, empati
  • İlham Veren Amaç : İşin geleceğinde amaç-yöneliminin önemi
Seminer ve konferans talepleriniz için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.