Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık

• Çeşitlilik dediğimiz gerçekte ne?

• Homophily (kendine benzeyeni sevme): Neden ve nasıl çok sesliliği bastırıyor?

• Tüm boyutlarıyla “Çeşitlilik”:
– Jenerasyonel Boyut: İş ikliminde jenerasyonel farklılıklar: Neden paradigma kaymasına ihtiyacımız var?
– Cinsiyet Boyutu: “-Mış gibi” yapmadan eşitlik
– Kültür Boyutu: Çokkültürlü organizasyonlar

• Benzemezler Dahil Edildiğinde Gelen Kişisel ve Profesyonel Kazanımlar

Seminer ve konferans talepleriniz için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.