Organizasyonel Kültür Danışmanlığı

Organizasyonel Kültür Danışmanlığı

Organizasyonel kültür danışmanlığı ile ne hedeflenir?

 Kültürel kodların, mevcut kurum değerlerinin, misyon ve vizyonunun bütünsel bir dilde yeniden ele alınmasını hedefler. Çalışan deneyimi ve kültür rezonansına bakılarak, kültür mimarisinin güçlü ve gelişim alanları analiz edilir, kuruma özel eylem planı belirlenir.

Organizasyonel kültür danışmanlığı hangi adımları içerir?

  • Mevcut çalışan deneyimi algı araştırması
  • Kurumsal değerler, misyon ve vizyonun bütünsel bir mimaride yeniden ele alınması
  • Kurumsal değerlerin davranış kodlarının yazılması
  • Ulvi amacın (purpose) belirlenmesi
  • Kültür manifestosunun hazırlanması