DEI (Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık) Danışmanlığı

DEI (Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık)

İşyerinde DEI’ı teşvik etmek ve geliştirmek yirmi birinci yüzyılın en kritik
yönetişim ilkesidir. DEI, her bireyin kendini güvende hissedebileceği, aidiyet
duygusu hissedebileceği ve tam potansiyeline ulaşmak için yetkilendirildiği
çalışma ortamları ve kültürleri yaratmakla ilgilidir. Etkili bir DEI stratejisi yasal uyumluluğun ötesine geçmeli ve bir organizasyona değer katacak ve hem
çalışanlar hem diğer paydaşlar üzerinde etki yaratacak bütünsel bir yaklaşım
benimsemelidir.

DEI Danışmanlığının Adımları:

DEI Verisi Toplama, Analiz ve Değerlendirme

Kültürün kapsayıcılığına dair ölçümler yapılması (odak gruplar ve web tabanlı
anketler) ve organizasyonun mevcut çeşitlilik uygulamalarının, politikalarını ve kültürünün değerlendirilmesi.

Strateji Geliştirme

Organizasyonun hedefleri ve ilkeleri ile uyumlu bir DEI Playbook hazırlanması.

Uygulama ve Eğitim

Belirlenen yaklaşımın sahada uygulamaya konulmasını. Farkındalığı artırmak,
önyargılarla mücadele etmek ve kapsayıcı davranışları teşvik etmek için liderlik ve
çalışan eğitimleri, atölye çalışmaları.

 

Daha detaylı bilgi ve görüşme talepleriniz için: [email protected]