Business Life – İş Dünyasının Çok Yönlü İnsanları: Jonglör Kuşağı

İş Dünyasının Çok Yönlü İnsanları: Jonglör Kuşağı
Business Life Dergisi, Nisan 2022