Business Türkiye Challenge – Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık

Modern dünyanın en gerekli dersi; Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık

Business Türkiye Challenge Dergisi, Şubat-Mart-Nisan 2022