GÖZÜ DIŞARIDA BİR KUŞAK

BUSINESS TÜRKİYE DERGİSİ, Şubat-Mart-Nisan 2020

Her yıl gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle ve şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili önemli ipuçları veren Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nı yapıyoruz. Dünyanın 61 ülkesinde 1,5 milyon gençle gerçekleşen araştırmada, gençlerin kariyer ve şirket seçimlerine dair karar alma süreçlerini şekillendiren 40 temel işveren markası unsurunun ölçümü baz alınıyor. Bu 40 temel işveren markasının çekicilik nitelikleri; bilinirlik & imaj, insanlar & kültür, ücret & kariyer fırsatları ve işin nitelikleri olarak dört kadranda detaylı inceleniyor. Çeşitli sektörler tarafından merakla beklenen araştırma sonuçları, markaların stratejilerini belirlemede de önemli bir yere sahip. Araştırma sonuçları her yıl büyük yankı uyandırıyor ve 2020 yılında sekizincisini tamamlayacağımız yeni araştırmamızı yapmaya başladık. Universum En Çekici İşverenler Araştırması gençlerin kariyer profillerini yedi başlık altında inceler…

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.