İSO SANAYİ DERGİSİ – İŞ STRATEJİSİNİ OLUŞTURMADA YENİ BİR VERİ: X VE Y KUŞAĞINI ANLAMAK