Kampüs İletişimi Danışmanlığı

Genç Müşteri Deneyimi Danışmanlığı

 

Genç müşteri deneyimi danışmanlığı ile ne hedeflenir?

Gençlerin kurumunuzdaki müşteri deneyimlerine ilişkin görüşleri hakkında elde edilecek araştırma verileri ışığında, beklentileri ile mevcut deneyimleri arasındaki bağı güçlendirmek amaçlanır. Genç müşteri deneyimini iyileştirmek üzerine stratejik zorluklar (challenge) tasarım düşüncesi prensipleri ile ele alınır.

Genç müşteri deneyimi danışmanlığı hangi adımları içerir?

  • Genç müşteriler ile gerçekleştirilecek saha çalışmaları ile müşteri deneyiminin analizi
  • Genç müşteri deneyiminde stratejik zorlukların belirlenmesi
  • Müşteri yolculuğu haritasının hazırlanması
  • Genç müşteri deneyiminde tasarım düşüncesi prensipleri ile güçlü alanların ve gelişim alanlarının belirlenmesi
  • İyileştirilmesi gereken temas noktalarının analizi
  • Genç müşteri deneyimi aktivasyon planının  ve kilit performans indikatörlerinin hazırlanması