Diken.com.tr – Gençlerin yüzde 36’sı flört şiddetine maruz kalıyor

Evrim Kuran: Gençlerin yüzde 36’sı flört şiddetine maruz kalıyor

 

 

Evrim Kuran’ın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kurulan Yanındayız Derneği için yaptığı araştırma sonuçlandı: Türkiye’de gençliğin yüzde 83’ü cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor.

 

‘Türkiye’nin Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Araştırması’nın sonuçları yayınladı. Çalışmayı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken ve önyargıyla, erkeklerin aktif katılımıyla mücadele amacıyla kurulan ‘Yanındayız Derneği’ adına Evrim Kuran Danışmanlık yürüttü. Gençliğin toplumsal cinsiyete bakışının analiz edilmesi ve bu alana yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulması amacıyla yapıldı.

 

Yazının tamamı için tıklayınız