Evrim Kuran Dijital Topuklar 2018 Zirvesinde

İTÜ Maçka Kampüsü, Mustafa Kemal Amfisi

Evrim Kuran Dijital Topuklar 2018 Zirvesinde

PANEL: Bir Kuşağı Anlamak: Dijital Yerlilere Bakış

Yaratıcılık, bilişsel esneklik, empati ve ifade özgürlüğü kavramlarının altının doldurulması gereken bu çağda, bu kavramlara mesafeli yetişmiş nesiller olarak Z Kuşağı ve alfa nesliyle nasıl iletişim kuracağız?  Duygusal zekâ, kuşaklar arası iletişimi nasıl etkiliyor? Tersyüz edilen öğrenmeye eğitimciler nasıl bakıyor? Bütün bunlar, yeni nesille iletişimde ne anlama geliyor?

Detaylar için tıklayınız