5
Dec

Y KUŞAĞI ve YENİ İŞ YAŞAMI

Bu programda Türkiye nüfusunun % 35’ini oluşturan Y Kuşağı

çalışanlara liderlik eden yöneticilere, bu kuşakla etkin ve kalıcı

ilişkiler geliştirmelerine olanak tanıyacak araçlar sunulması

hedeflenmektedir.

• 21. yüzyıl iş yaşamı: Ne değişti?

• İş yaşamında Kuşaklar

• Demografik: Kim Bu Y’ler ve Neden bu kadar önemliler?

• Psikografik: Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

• Y Paradigmaları ( Doğru bilinen yanlışlar )

• Y Kuşağı ve İş Yaşamı: Motivasyon, Takdir, Geribildirim

• Z Kuşağına hazır mıyız?

Leave a Reply