5
Dec

İŞ YAŞAMINDA KUŞAK KARMASI

Bu programda katılımcıların iş yaşamındaki kuşak karmasıyla ilgili

öngörü sahibi olmaları, önceki kuşaklara ait iş liderlerini tanımaları, yeni

kuşakların potansiyel liderlerini anlamaları, beklentilerini kavramaları,

açık ve etkin iletişim kurmalarını sağlamaları amaçlanmaktadır.

• “Biz eskiden…” : 21. Yüzyıl iş yaşamında ne değişti? )

• Organizasyonlarda Kuşaklar: BB + X + Y

• Baby Boomer Kuşağı: Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

• X Kuşağı: Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

• Y Kuşağı: Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

• Kuşak teorisinde Sessiz Kuşak ve Z Kuşağı buluşması

• Z Kuşağına hazır mıyız?

Leave a Reply